Pragometal recycling s.r.o

Naše společnost vám nabízí několik provozů pro výkup kovů a nebezbečných odpadů. Provádíme rovněž ekologickou likvidaci vozidel s vystavením likvidačních protokolů. K dispozici máme vlastní speciální techniku a kontejnerovou dopravu, kterou vám můžeme samostatně pronajmout.

Naše společnost
je držitelem certifikací:
ISO 14001:2016
ISO 9001:2016

Z důvodu stavby silničního nadjezdu je příjezd do sídla naší společnosti v Přerově možný ze silnice Velká Dlážka, za podjezdem doprava pod již vybudovaným nadjezdem:

Sběrna Hranice bude ve dnech 6.9. a 8.9. 2021 zavřena! Děkujeme za pochopení.

Oznámení o změně sídla společnosti

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 10.8.2021 došlo ke změně sídla naší obchodní společnosti PRAGOMETAL recycling s.r.o. na adresu Pražská 1638, Mníšek p. Brdy, 252 10. IČO: 47669624.

Od 8.10.2021 tak dochází ke změně názvu a fakturačních údajů, které nově zní:


PRAGOMETAL recycling s.r.o.
se sídlem: Pražská 1638, Mníšek pod Brdy, 252 10
IČO: 47669624

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou identifikační číslo, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem  výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Dotace EU - Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Jsme rovněž zapojeni do operačního programu "PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST", který je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem programu je optimalizace provozu pro snížení energetické náročnosti, a to díky výměně strojů.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Dotace EU - Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Aktuality

24.06.2018